Azdam(Téléchargement)

Idlisen d wid I d-nḥawec seg yal tama, nebɣa ad ten-zen iked wiyaḍ mebla ma nurǧa taseglit n idrimen anagar, asnerni n tutlayt-na, d usisdeg n umawal i nseqdac di tudert n yal ass.

Tajmilt tamezwarut ad tuɣal I imyura d tezrigin I d-isufɣen Imawalen-agi.

 Ma yella umeskar neɣ umsizreg nḍur, ad aɣ-d-yesiweḍ izen ɣer Tansa-nneɣ, imir kan ad nesfeḍ amudd, ma yella ines.”