Taɣḍaṭ n ufesnaw

Amagrad :  Taɣḍaṭ n ufesnaw

Asmil : Tigejda n tanaramant

Amyaru:Amaruyidir

Ɣer-d deqs temzert, lmed amek ara tissineḍ taɣḍaṭ-ik, zux s wayen tetsgeḍ, zux s 6, 7 neɣ 8 n warrac-ik, d  inaramen-ik. Ɣur-k taɣẓint, maca ɣur-k, ma ur teliḍ ara d win ilaqen ad tiliḍ,  yiwen seg arrac-inek ur d-itsfaɣen ara d anaram, aken izmer irkel.
Izmer ad tiliḍ d aqcic igerzen, iẓewren di tẓuri , d amḥiwec n tmadayin, maca ma ur teliḍ ara d aɣella n tidets, acu-k zdat n temzayt-ik? Ilaq ad tiliḍ d asewwag n temzayt..

Taɣḍaṭ n ufesnaw

                           « Di yal aqcic ila xarsum 5 % n wayen ilhan, d kunwi ad iskeflen d usfay-is armi d 90% neɣ 95% » Baden Bawel.

Am tḥacits-ni tamlalt tusligt i d-imalen azlag-ik, aken ula d Taɣḍaṭ-ik d tusligt:

Ad tsilɣeḍ s warrac-ik tamzayt.

Ad tsilɣeḍ s warrac-ik inaramen.

Keč d Afesnaw, anamek-is, ger ifassen-ik ulawen, tudriwin, d teytiwin.

Ɣer-d deqs temzert, lmed amek ara tissineḍ taɣḍaṭ-ik, zux s wayen tetsgeḍ, zux s 6, 7 neɣ 8 n warrac-ik, d  inaramen-ik. Ɣur-k taɣẓint, maca ɣur-k, ma ur teliḍ ara d win ilaqen ad tiliḍ,  yiwen seg arrac-inek ur d-itsfaɣen ara d anaram, aken izmer irkel.
Izmer ad tiliḍ d aqcic igerzen, iẓewren di tẓuri , d amḥiwec n tmadayin, maca ma ur teliḍ ara d aɣella n tidets, acu-k zdat n temzayt-ik? Ilaq ad tiliḍ d asewwag n temzayt..

Ass-mi i d-snulfa Baden Bawel anagraw n temzayin ila isɛa aqlal aken ad yefk tanaḍt tameqrant i ifesnawen.

Yal tamzayt teddu s usilaɣ-inek udmawan, ɣur-k d asegrew n tbaɣurt d tezmert deg allaɣ-inek, deg iḍuḍan-ik, deg allen-ik, mačči i tseglut-ik maca aken ad tefkeḍ keč daɣen i watmaten-ik di temzayt.
D amasay n iman-ik

D amasay af iman-ik d anaram yerna d Afesnaw, imi gar n 6 ar 8 n tmuɣliwin ik-sikiden, i k-iɛusen, i d-sekfalen taɣara-inek, i k-isnen ugar n wamek tesneḍ iman-ik,

Kra n wayen ara k-d-iḍrun, abrir deg ulmud-ik aɣurbiz, lexṣṣas  tẓuri, azgal n unesdabu, tamzayt mebla tayti,…. Aya akk yugel ɣur-k, send ad tebɣuḍ i wiyaḍ, bɣu i iman-ik.

D amuhan ad tiniḍ bɣiɣ i wiyaḍ, maca deqs i germmam ad tiniḍ-t  iman-ik, ad tgeḍ yal ussis-inek aken ad tḥrkleḍ irmuden i ifaddaden-ik, ad sen-d-ḥeliḍ timadayin , maca ad tbehteḍ mi ur tsgen ara nitni ussis-nsen : maca yal tikelt tamzayt-ik ad tezgel yal urraren, mačči d tucḍa-inek akk tagi ?

Ɣer daɣen

  1. Afesnaw
  2. D acu i d afesnaw?
  3. Izen n Baden Bawel  i ufesnaw
  4. Tawuri d tamasit n ufesnaw
  5. Amahil n ufesnaw d unmazul n temzayt
  6. Anmazul  Temzayt
  7. Taɣḍaṭ n ufesnaw
  8. Timitar ufesnaw


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s