Timliliyin temzayt

Amagrad :  Timliliyin Temzayt
Asmil :  Iskaren n tanaramant
Amyaru:Amaruyidir

Di tazwara , ad nesmekti bli tamzayt d aferdis agejdan n tanaramant, mebla tamzayt ur d-tetsili ara uguzdiIɣella ad gen amek ara yili unagraw n temzayin di yal armud.

Seg mi ad yili ahil n temzayt ikfa, ad t-nebḍu d timliliyin.

Acala n wakud n temliliyin nesbed-it deg useqqamu n temzayt s tesmidegt iked irmuden n uguzdi. Tamzayt isɛan tazmert ilaq ad temlili xarsum yal 15 wussan.

Deg uguzdi ilha ma yela yetsili-d yiwen urmud i uguzdi snat neɣ kraḍ i temzayt.
Timliliyin ad ilin-t deg umḍiq n uguzdi, neɣ di tiɣmart n temzayt, neɣ deg uxam n albɛaḍ n imeslaḍ, maca ila win i ten-yifen d agama.

Ur ilaq ara ad netsu bli timlilit n temzayt mačči d Aseqqamu neɣ tagnits  usqerdec n wuguren  tmetti neɣ imeslaḍ. D imidrus anda ara nwali imeslaḍ n temzayt qimen ar tgida. Asqerdec, tiɣasin, d tawuri n useqqamu n temzayt. Timlilit n temzayt d tagnits i tlalit n isenfaren daɣen d alal i useḍru n tesmegirit i s-d-fkan deg useqqamu n ifesnawen.

Yal timlilit ilaq ad temgarad af weltma-s xas ma mačči deg ahil, deg tarayt, urraren ad ilin ger irmuden niḍen, ilaq ad nmel tanfa n tẓuri i nelmed. Timlilit tezmer ad t-senti s tezribt ad neḍfar, aken ad naweḍ ar umḍiq nebɣa, neɣ s wazen i nefka i yal yiwen send asenti n wurrar.
Mačči attas n wakud n glu, mačči aṭṭas n wurrar d tazla, amdal n wurrar mazal ur terwin ara ifaddaden d aseked n ternawalt-is i wass niḍen.

Tarnawalt n temliliyin

Timlilyin d tirziwin d ul n temzayt. D tigi ara yarren tamzayt d tamudirt neɣ xaṭi, i lmend n ternawalat n temlilit laqen ukuz iferdisen.

  • Asbruqel : Ilaq af inaraman ad azlen, ad urraren, s temzizliwin.
  • Tiswaɣt : S tenqisin, urrar, d cnawi.
  • Almed n umaynut : Mebla ma nelmed amaynut, ur nsafari ara ar zdat.
  • Asilaɣ: Asilaɣ i tɣara s leqdic n takuta.

Amedya n temlilit n temzayt

Ataya amek tezmer ad teg temlilit n temzayt. Amedya-agi mačči d tasurets n Qran, aken ad nemsegzu aken iwata

Akud

Armud

Amasay

09h00

Asegrew, asuter n ulday. ( ( سورة الفاتحة, ccena n temzayt.

Afesnaw

09h10

Taswaṭ, mačči d taserasit, maca s tarayt tanaramant

Afesnaw d unmazul

09h20

Indahen, tamusni, tamsirt fsusen.

Amazag

09h30

Urrar ameqran n tiɛubja

Amazag

10h10

Urrar ameẓyan

Aɣella  d unmazul

10h30

Aḥerkel i ikayaden, n tfarayt

Afesnaw

10h50

Urrar Ameqran neɣ ameẓyan

Afesnaw

11h20

Ccena neɣ taẓuri n tenfalit

Aferkus

11h40

Awal n uɣella, Afesnaw ad yini i imeslaḍ ayen ilaq ad ẓren,

Afesnaw

11h50

Ccena ameẓyan,

Aferkus

11h55

Asutar n tagara n temlilit, tasurets n ɛasr (سورة العصر).

Anamar

Ayen ara neg akud?

 Aken, ur netetsu ara armud, yerna ur yeli wurmud ara ifɣen i tilas, ifaddaden ur sungufen ara.

Ɣar daɣen

 

Acu i tanaramant

Anagraw Temzayin

Agzul Aseqqamu  Temzayt

Ahil Useggas Temzayt

Aseqqamu  Temzayt

Irmuden n temzayt

Iswiyen n temzayt

Tamzayt Ifazen

Tamzayt Timunent

Tamzayt

Tamsegrrit Di Temzayt

Tayti n Temzayt

Timliliyin Temzayt

One thought on “Timliliyin temzayt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s