Takuta tatunt

Amagrad : Takuta tatunt

Asmil : Tigejda n Tanaramant

Amyaru : Amaruyidir

Takuta tatunt

قال الرسول صلى الله علية و سلم

“الايمان سبعة و سبعون شعبة أولها لا إله إلا الله و أدناها إيماطة الاذى عن الطريق و الحياء شعبة من الايمان”

Deg awal agi n imsigen  n Ṛebbi(Fel-as Tamela n Ṛebbi d talwit-is), ad naqel bli, lan deqs n tarayin aken ad neg ayen ilhan, askir amenzu ameqran, d aɣili s Ṛebbi d agelid ameqran ur yeli win ilan yides, tameẓyant, ma nekes ayen n diri deg ubrid, inayaɣ-d daɣen bli ula d aḥrekki d takuta, anamek n wawal, ma ur tezmireḍ i tkuta, ur tseg ara mgal-is, xas ma d aḥrekki i k-sunfen.

 ‘’Ur tezmirem ara kunwi s ifaddaden, ad tgem ugar mebla ma teḍefrem wid i ken izwaren s imnayen, tamsalt tixutert deg ahil-nsen ilaq yal ass ad gen leqdic i yiwen, d ayen ilan daɣen deg ilugan-na ɣ, ma yela tetsum, get snat azekkayin, cfut bli targamt-nwen n ifadaden ad tgem takuta yal ass’’.Baden Bawel

Baden Bawel iga si tnaramant, amusu asedwalan, ara yaren ilmeẓyen n wassa, d imeqranen n uzekka. isuli amusu s twuri n leqdic n urgaz d tmeṭut i zemren ad gen i tmeti i deg tsidiren. tayti-agi n leqdic ad ts-naf di yal tannuda n umusu.

Deg useqḍar

I ilemẓi n daw n 8 isgassen ad yeg takuta yal ass mačči d amirew maca, agrud ilaq ad iẓar bli urrar-is d wiyaḍ, awidaɣ-ines i yal yiwen, tasusmi-ines deg temliliyin, zen-ines n učči d imdukal-is, aya-agi irekli d takuta.

Deg uhutil

Seg mi ara d kcem ar uhutil, ilmeẓi ger 8 ama 12 isgassen, ilaq ad yeg tadfi yal ass i yiwen, tadfi-agi ilaq ad tili mebla tasegrit. Baden Bawel iqar-d ur tsaṭafet ara araz ma yela tgam leqdic i walbɛaḍ, ma yela teṭfeḍ idrimen, mačči d leqdic i tgam, d amahil fkan-awen tigraḍ.

Deg Uguzdi

Deg uguzdi  takuta, ad teqel d alal i usnulfu n usegmer i talelt n wayeḍ. Takuta mačči d tigawt s tfugert, d tigawt ad yilin i talelt n wayeḍ, ad isufɣen deg iɛkiren, d tigawt ad s-ifken tamendit, d leqdic n imira. Takuta tezmer ad tili d awal aziḍan, d azmumeg, d tamufirt, ilaq ad teldim alen-nwen, ad tlemdem acu i d asiser n yal yiwen, imir ad s tefkem s tayri d ucmumaḥ.

Deg Ugaluf

D leqdic i d itsawin, ad arez amek ara neqdec yal ass i timetti anda netsidir.

Takuta d aya

Ma yela ur tezrim ara acu i d takuta, neɣ ur ken-d-tusa ara tikti, atentih kra, zret kan, bli takuta mačči d adrar iwumi ara tekreḍ, ilaq kan ad twaliḍ  wiyaḍ sumren, keč tzemreḍ ad sen-tgeḍ naɣ ad sent-fkeḍ.

 • Zuɣer wayed ad yeg takuta,
 • Sumer iman-ik d iwiz, melmi ugin akk wiyaḍ,
 • Magar s uzmumag win ad isutren tikelet niḍen leqdic,
 • Zdi ger sin inuɣen,
 • Arḍel ayla-k s uzmumeg,
 • Arzu ar wid yuḍnen d imɣaren,
 • Urar iked win ukud tsagn wiyaḍ ad uraren,
 • Alel win ur nezmir ara ad iker naɣ ad yali tisdarin,
 • Meslay s wayen ilhan af win i d-azɣen wiyaḍ,
 • Arfed igerwajen ar deqal n tiram n učči,
 • Selken ma lan waman deg ubeduz, naɣ agum,
 • Arr taɣawsa i d terḍleḍ ar wayeḍ tif naɣ meqar aken ik ts-d-ifka,
 • Alel s leqdic n wuxam xarsum s usfaḍ n taka af uruku,
 • Sfeḍ ilefḍan n iḍuḍan af tsexsayt n teftilt,
 • Arfed afras deg aguns(lkaɣeḍ naɣ d taqarɛats…),
 • Meslay i imawlan d uselmad ma twalaḍ amdakul-ik iḍfar yir abrid (tisit, asebsi…),
 • Kkes iberburen tswatsun deg uxam,
 • Sens taftilt anda ur yeli anwa ilan,
 • Mdel tabernint n waman,
 • Senɣel aman ar useglu naɣ ar wanda ila yemɣi,
 • Arfed iftaten n weɣrum deg ubrid naɣ af tgida,
 • Gum tasilt iqim aken send ad fiqen wiyaḍ,
 • Alel amdakul-ik ad igezu tamsirt, naɣ ad ilmeg taɣect, naɣ tasurets n leqran,
 • Du s axam iked win imecṭuḥen xas ma yela mati d abrid-ik,
 • Ini awal ziḍen i win yerfan,
 • Seḍs-d win isɛan aɣilif,
 • Awi-d ayen ilaqen send ad isiser walbɛaḍ,
 • Ini azul i win i d ɛemlaleḍ tesneḍ-t naɣ xati,
 • Azel d amezwaru  ad tawiḍ tasfaḍt ma neɣlen waman af tgida,
 • Bdel awal nada tsmeslayen af wayen n d iri,
 • Efk i wayeḍ ad isew xas ma isɛa aman,
 • Bḍu tiremt-ik iked wid ur nufa ara acu ara čen,
 • Ini tanmirt i win iḍmen naɣ win i wen d ifkan acu ara tečem,
 • Ḍum-d deg tewrift anda tediḍ send ad terseḍ,
 • Kenu-d melmi feclen akk wiyaḍ,
 • Zmumag i win ik-d regmen,
 • Bḍu d wiyaḍ ayen i d tuɣeḍ s idrimen-ik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s